خودسرها را منزوي‌ كنيد1 -«اخيرا برگ‌ احضاريه‌يي‌ از مجتمع‌ قضايي‌ شهيد محلاتي‌ كه‌ نه‌ دادگاه‌ امور سياسي‌ يا مطبوعاتي‌ يا مسائل‌ امنيتي‌ است‌ به‌ منزل‌ اينجانب‌ رسيد كه‌ در آن‌، نه‌ نام‌ و شماره‌ شعبه‌ يا دادگاهي‌ ذكر شده‌ بود و نه‌ موضوع‌ احضار. فقط‌ از من‌ خواسته‌ شده‌ بود كه‌ به‌ مجتمع‌ مزبور، اطاق‌ 34 مراجعه‌ كنم‌. با وجود آنكه‌ احضاريه‌ مذكور پس‌ از مشورت‌ با مشاوران‌، از هر جهت‌ مشكوك‌ به‌ نظر مي‌رسيد، ولي‌ معذالك‌ براي‌ اطلاع‌ از موضوع‌ احضاريه‌ به‌ آن‌ مجتمع‌ مراجعه‌ كردم‌ و متاسفانه‌ مشاهده‌ كردم‌ كه‌ همان‌ تيم‌ بازجويي‌ زندان‌ سال‌هاي‌ 79 و 80 با تمهيدات‌ و پنهان‌كاري‌هاي‌ حيله‌آميز به‌ اين‌ ترتيب‌ خواسته‌اند كه‌ مرا به‌ دام‌ اندازند...»
بخشي‌ از نامه‌ مهندس‌ سحابي‌ به‌ سران‌ سه‌ قوه
‌ 2-بيش‌ از 120 نفر از نمايندگان‌ مجلس‌ طي‌ نامه‌يي‌ خواستار بررسي‌ موضوع‌ مفقود شدن‌ دو نفر از نويسندگان‌ شدند. اخيرا تعدادي‌ از نويسندگان‌ ناپديد شده‌اند كه‌ خانواده‌ آنها نيز اطلاعي‌ از وضعيت‌ آنان‌ ندارند.ظاهرا مفقودشدگان‌ عليرضا جباري‌ و طاهري‌ هستند. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ ظاهرا پيش‌ از اين‌ دو تن‌، صادق‌ صميمي‌ نيز مفقود شده‌ بود كه‌ پس‌ از پيگيري‌ مشخا شد كه‌ زنداني‌ است‌ .
3 -سال‌هاي‌ بحراني‌يي‌ كه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در مدت‌ 24 ساله‌ خود پشت‌ سر گذاشته‌ است‌، آنقدر فراز و نشيب‌ دارد كه‌ بتوان‌ براي‌ آن‌ سطرها و كتاب‌ها نوشت‌.از هرج‌ و مرج‌ ابتداي‌ انقلاب‌ گرفته‌ تا پاكسازي‌هاي‌ سال‌ 60، از سال‌هاي‌ ترور تا 8 سال‌ جنگ‌ تحميلي‌، از خسارت‌هاي‌ جنگ‌ گرفته‌ تا دوران‌ سازندگي‌، شناسايي‌ و دستگيري‌ گروه‌هاي‌ خودسر در وزارت‌ اطلاعات‌، پايان‌دهي‌ به‌ سيطره‌ امنيتي‌ در عرصه‌ فرهنگ‌ و هزاران‌ مورد ديگر.در روزهاي‌ اخير شاهد خبرهايي‌ بوديم‌ كه‌ هشدار دهنده‌ وضعي‌ است‌ كه‌ بازگشت‌ آن‌ ،خطرهاي‌ بنيان‌كني‌ را در پي‌ خواهد داشت‌.
4 -هشدار دلسوزان‌ نسبت‌ به‌ بازسازي‌ محافل‌ و فعاليت‌ نيروهاي‌ خودسر از مدت‌ها پيش‌ در مقاطع‌ مختلف‌ اعلام‌ شد، اما همواره‌ جدي‌ گرفته‌ نشد. متاسفانه‌ زماني‌ به‌ فكر حل‌ معضلات‌ افتاده‌ ايم‌ كه‌ كار از كار گذشته‌ و فساد تا ريشه‌ها، ريشه‌ دوانده‌ است‌.واكنش‌ سريع‌ و علني‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ و پيگيري‌هاي‌ خاتمي‌ گوياي‌ اراده‌يي‌ است‌ كه‌ مي‌خواهد ريشه‌ خودسري‌ها را كه‌ هزينه‌هاي‌ سنگيني‌ بر كالبد اين‌ نظام‌ تحميل‌ كرده‌ است‌، بسوزاند.پرداختن‌ و ريشه‌يابي‌ بسياري‌ از اين‌ معضلات‌ كه‌ در بلندمدت‌ به‌ بحران‌هاي‌ خطرناكي‌ تبديل‌ خواهد شد، اصلي‌ است‌ اساسي‌ كه‌ بايد دغدغه‌ همه‌ مسوولان‌ باشد. امروز كه‌ خوشبختانه‌ اراده‌يي‌ در حاكميت‌ به‌ وجود آمده‌ است‌ تا با تفاهم‌ و همدلي‌ فضاي‌ كشور را آرام‌ و بحران‌سازان‌ را منزوي‌ كنند، بجاست‌ موضوعاتي‌ چون‌ موارد مورد اشاره‌ بطور ريشه‌يي‌ و غيرقابل‌ اغماض‌ پيگيري‌ و نتايج‌ آن‌ به‌ ملت‌ ارايه‌ شود.


توضيح: زمانی که اين يادداشت را می نوشتم فکر نمی کردم اين قدر سروصدا بکند. اما از ساعت اول انتشار مطلب من تماسهای زيادی داشتم.

/ 0 نظر / 12 بازدید