بدور از ....

امروز بالاخره از شر بعضی کارها راحت شدم.فردا انتخابات شوراها برگزار می شه و احتمالا و متاسفانه بسيار عبرت اموز خواهد بود . خيلی جالب بود امروز در اينترنت خواندم که بسياری از سازمانهای مختلف خاج از کشور مردم را به حضور در پای صندوقهای رای دعوت می کردند و اين در حالی بود که برخی از گروههای داخل حاکميت مثل موتلفه ايه ياس می خوندند. براستی روزگار غريبی ست ....

/ 0 نظر / 11 بازدید