و باز يک سريال طنز ديگر...

سلامی به گرمای محبت
ديروز يکی ديگر از روزهای طنز تاريخ جمهوری اسلامی را شاهد بوديم. دادگاه به اصطلاح متهمان نظر سنجی چيزی جز تاسف را بر جای نگذاشته . ظاهرا اين سريال بلند مدتی است که حالا حالاها بايد تحملش کنيم. از خود دادگاه طناز تر مصاحبه ای بود که اخبار صدا و سيما با بهروز گرانپايه انجام داده بود.
من شکنجه نشده ام( بخوانيد من شکنجه شده ام) رفتار بازجويان با من فوق العاده عالی بود (کمتر از گل به من نگفتن تازه برايم کلی پبسی باز کردن) من همه اتهامات را قبول دارم(اصلا خودم با اشتياق تمام به انجامشان مبادرت کردم) و......
نمی دانم جمهوری اسلامی ميداند با خود دارد چه می کند. سالی چند تا از اين نمايشنامه های مسخره را بايد شاهد بود. راستش نمی دانم ايا روزی فرا خواهد رسيد که که دادگاهی گه وجدان بشريت قاضی ان باشد و انسانيت وتنها انسانيت قانون ان شاهد مجازات عاملان اين ... باشيم. نمی دانم کدهم نسل اين افتخار را خواهد داشت . اميد وارم ......

/ 0 نظر / 10 بازدید