اغاز خوب اما ....

سلام امروز چندمين جلسه از جلساتی که برای کتابم برنامه ريزی کردم را برگزار کردم . روز خوبی بود برای برنامه های بعدی برنامه ريزی کرديم.
از خيلی چيزها هم صحبت شد. وقتی کتابم بيرون بياد معلوم می شه چکردم.
هر چه به غروب نزديکتر می شيم دلم بيشتر می گيره. نمی دونم امروز چمه. هر چی هست ريلکس نيستم......

/ 0 نظر / 9 بازدید