منتظر اتفاق جالبی در روزنامه اعتماد ....

سلامی دوباره
بعد از اينکه مطلب را خوانديد يک وعده ديگر بدهم. تا هفته اينده يک برگ برنده در مطبوعات رو خواهم کرد . البته شايد خيلی هزينه بردار باشد اما می ارزد. منتظر اتفاقی جالب در روزنامه اعتماد باشيد.....

/ 1 نظر / 10 بازدید
پيمان برنجي

سلام روزبه جان، ممنونم از لطفت. ما هم همين دور و برا هستيم. مواظب خودت باش عزيز